Veelgestelde vragen

Waarom kiezen kinderen en ouders voor onze school?  

Onze kinderen, met diverse culturele achtergronden, komen voornamelijk uit de buurt. De “drempel” willen we laag houden zodat één ieder zich welkom voelt op de school.

Als lokale school, ingeplant in een levendige wijk ‘De Vuurtoren' Oostende, streven we het welbevinden van al onze leerlingen en het team na. We zijn ervan overtuigd dat een positief klimaat de totale persoonlijkheidsontwikkeling stimuleert. Hiervoor zetten we hard in op ‘waarden en normen'. Wederzijds respect, beleefdheid, orde, tucht en discipline zijn hier zeer bepalend. Het stimuleren van de sociale vaardigheden draagt ook zijn steentje bij. Onze school is ook de plaats waar kinderen kennis vergaren. Onze onderwijsmethodes, digitale borden  en didactisch materiaal die we hiervoor inzetten zijn motiverend, leerrijk en up to date. Binnen de klaswerking is er een gevarieerd aanbod van werkvormen. Denken we aan de opsplitsing van rekengroepen, groepswerk, partnerdictee, … Het inzetten van Chromebooks mag hier het rijtje afsluiten. Onze kinderen groeien op in een digitale wereld. Hen ondersteunen we met het aanbieden van  de nodige hardware en het mediawijs leren omgaan met deze middelen. Een gezonde geest in een gezond lichaam... Onze gymleerkrachten binnen kleuter en lager, dragen dit adagio hoog in het vaandel. Er loopt ook een moestuinproject om de groene vingers te prikkelen. We motiveren de kinderen om ook elke dag fruit te nuttigen. Het belang van het drinken van water hebben onze kinderen onder de knie. Het streven naar een fietsdiploma en hiervoor de nodige oefentijd uittrekken vinden we ook van groot belang. 

Kortom, door bovenstaande redenen en nog duizend anderen slaat jouw hart iets harder om kindlief school te laten lopen bij ons.


Zijn er wachtlijsten om te kunnen instappen in de peuterklas?

Op onze school is er geen capaciteitsprobleem.

We verwelkomen elk kind op onze school. 

Wanneer kan ik de school eens komen bezoeken?

Heel het jaar door ben je welkom op onze school om een kijkje te nemen. We nemen jullie met plezier mee door en rond de school. Zo kan je proeven van de sfeer. Tijdens de rondleiding geven we uitleg over de schoolwerking. Maak hiervoor best wel een afspraak.
In augustus is er een openklasdag voor de ouders van alle kinderen. Je kunt er bij de leerkrachten terecht met al je vragen en onze oudervereniging trakteert alle aanwezigen met iets lekkers. 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven in de school?

U vindt meer informatie over het inschrijven van uw kind op de pagina "Inschrijven".
Breng zeker de Kids ID of ISI+ mee, want wij hebben het rijksregisternummer nodig.
Maak hiervoor een afspraak telefonisch op 059 32 24 67 of via mail naar directie.vuurtoren@bewonderwijs.be

Is er voor- en naschoolse opvang?

Op school kunnen de kinderen naar de voor- of naschoolse opvang. ‘s Morgens kan dit al vanaf 7u30, na school tot 18u00. Op woensdagnamiddag is er opvang voorzien tot 12u45.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond organiseren we ‘studie’ voor alle leerlingen vanaf het tweede leerjaar. Een meerwaarde voor de leerlingen...

De opvang gebeurt in de school door een vast, warm team.

Hoe ziet de verdeling van de klassen er uit?

De jongste kleuters starten in de bijtjesklas. Onze eerste kleuters stappen de beertjes- of kikkertjesklas in. In respectievelijk de rupsenklas en de boomhut worden onze tweede en derde kleuters ondergedompeld in een co-teachproject. 

In de lagere school organiseren we het onderwijs gespreid over 6 leerjaren. Elk leerjaar heeft twee klassen die heel nauw met elkaar samenwerken.

Zowel in kleuter- als lagere afdeling is er een degelijke zorgwerking voorzien.

Gaan de kinderen soms op uitstap?

We trekken er met de kinderen dikwijls op uit. Dit kan gaan van kleine uitstapjes dicht in de buurt tot grotere en langere uitstappen wat verderop. Voor onze uitstappen maken we gebruik van de (lijn)bus, vervoer met ouders en/of grootouders, de fiets of gaan we gewoon te voet op stap.

We streven steeds naar een budgetvriendelijk aanbod.

Wat kost het om mijn kind naar school te laten gaan?

In het schoolreglement vind je een overzicht van de schoolkosten. Daar staan zowel de verplichte als niet-verplichte uitgaven.
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

Kan ik als ouder een handje toesteken op school?

Elke ouder, grootouder en sympathisanten zijn welkom om te helpen. Naast de vele helpende handen hebben we de oudervereniging. Wie graag lid wil zijn, kan zich wenden tot de directeur of de voorzitters van de ouderraad. Zij geven jullie graag een woordje uitleg.