Onze school

Dagdagelijks verwelkomt het enthousiaste team al onze leerlingen.

Onze kinderen, met diverse culturele achtergronden, komen voornamelijk uit de buurt. De “drempel” willen we laag houden zodat één ieder zich welkom voelt op de school.

Als lokale school, ingeplant in een levendige wijk ‘De Vuurtoren' Oostende, streven we het welbevinden van al onze leerlingen en het team na. We zijn ervan overtuigd dat een positief klimaat de totale persoonlijkheidsontwikkeling stimuleert. Hiervoor zetten we hard in op 'waarden en normen'. Wederzijds respect, beleefdheid, orde, tucht en discipline zijn hier zeer bepalend. Het stimuleren van de sociale vaardigheden draagt ook zijn steentje bij. Onze school is ook de plaats waar kinderen kennis vergaren. Onze onderwijsmethodes, digitale borden en didactisch materiaal die we hiervoor inzetten zijn motiverend, leerrijk en up-to-date. Binnen de klaswerking is er een gevarieerd aanbod van werkvormen. Zo denken we aan de opsplitsing van rekengroepen, groepswerk, partnerdictee enz. Het inzetten van Chromebooks mag hier het rijtje afsluiten. Onze kinderen groeien op in een digitale wereld. Hen ondersteunen we met het aanbieden van de nodige hardware en het mediawijs leren omgaan met deze middelen. "Een gezonde geest in een gezond lichaam." Onze gymleerkrachten binnen kleuter en lager, dragen dit adagio hoog in het vaandel. Er loopt ook een moestuinproject om de groene vingers te prikkelen. We motiveren de kinderen om ook elke dag fruit te nuttigen. Het belang van het drinken van water hebben onze kinderen onder de knie. Het streven naar een fietsdiploma en hiervoor de nodige oefentijd uittrekken vinden we ook van groot belang.

De talenten van elk kind zetten we centraal. Het positieve nastreven laat hen 'groeien'.

Sommige kinderen hebben nood aan verrijkend materiaal. Deze uitdaging gaan we niet uit de weg. Bij andere leerlingen geven we extra uitleg, blijven we langer stilstaan bij de verwerking van leerstof, bieden we ondersteunend materiaal aan zoals “Alinea”, kortom, een gedifferentieerde aanpak in het belang van hun ontwikkeling. Ons team kent de leerlingen en weet waar de kansen maar ook de noden liggen. Om hieraan te voldoen, volgen ze nascholingen, gaan ze in overleg met elkaar, zoeken ze samen naar oplossingen enz. Met de ouders gaan we diverse keren per jaar in overleg. Dit om de evolutie van hun kinderen mee op te volgen.

Gedurende de speeltijden hebben de kinderen de mogelijkheid om materiaal te ontlenen uit de speelkoffers, te schaken of we verkennen de buurt, gaan naar cultuurcentra, we brengen een musical, gaan op meerdaagse uitstap… Kortom, een palet aan initiatieven.

Als school werken we heel graag samen met de ouders, verenigingen uit de buurt, de bib, het CLB, het Ondersteuningsnetwerk, de Katrol, de wijkwerker enz. Kortom, met de huidige generatie bouwen we aan een rijkgevulde toekomst voor onze kinderen.

Een speciaal woordje van dank voor de inzet van de oudervereniging. Dankzij hun geestdrift en initiatieven krijgen we extra kansen om onze kinderen te ondersteunen.

Ben je nog niet overtuigd? Maak dan een afspraak en we dompelen je onder in de sfeer van onze school “De Vuurtoren”.