Onze visie

Onze Haven


We wensen dat elk kind zich welkom voelt op onze school. We laten ons ‘verwonderen’ door ‘wie elk kind is’. Ieder kind mag op zijn unieke manier exploreren. Doorheen dialoog en observatie leren wij de talenten van elk kind kennen en prikkelen we hen om te groeien tot wie ze kunnen worden.


BIJVOORBEELD

Zachte landing

Openklasdag

Troostkoffie

Wenmomenten peuterklas

Opendeurdag

Infoavond

Kleuterfeest

Schoolfeest

Onze Vaarroute


We geven liefdevol richting zodat kinderen kunnen leren en leven op eigen tempo en niveau. We volgen procesgericht de ontwikkelings-stappen van het kind vanuit het leerplan ‘ZILL’.

Via reflectie en motiverende werkvormen ontdekken kinderen hun ontwikkelkracht en leerkracht.


BIJVOORBEELD

Bodymap

Rekengroepen 3de graad

Niveaulezen

Hoekenwerk

Leeruitstappen

Kinderopvang

Ons Kompas


We zijn er voor iedereen, met bewondering voor diversiteit, op alle vlakken. We creëren een oefenplaats waar we leren samenleven en respectvol omgaan met elkaar, nu én later. Universele waarden worden ervaren en beleefd, zowel vanuit de christelijke en de andere tradities. Geloof wordt nooit opgedrongen.


BIJVOORBEELD

Interlevensbeschouwelijke competenties

Vieringen

Zangstonden

Sociale Vaardigheden met Tip & Top

Onze Bemanning


Gelijkwaardigheid en gedeeld leiderschap versterkt onze teamkracht, net als het delen van ervaringen en expertise. We zijn ambitieus en hebben oog voor wat ons kan verrijken. Open communicatie zorgt ervoor dat het welbevinden van het kind centraal blijft staan.


BIJVOORBEELD

Pedagogisch overleg

MDO

Informeel contact

Navormingen

Leerlingenraad

Werkgroepen

Voetbalcompetitie

Sportdag

Externe begeleiding

Vrijwilligers


Ons Anker


We werken vanuit wederzijds vertrouwen en bieden structuur. Dit zorgt voor een positief én krachtig leef- en leerklimaat. We vieren de kleine en grote successen bij ieder kind en leren kinderen omgaan met wat nu nog niet onmiddellijk lukt. We begeleiden kinderen om zo veerkrachtig mogelijk in het leven te staan. We gaan hoopvol op zoek naar wat haalbaar is voor ieder kind, binnen de draagkracht van ons team.


BIJVOORBEELD

Bodymap

Opvoedwinkel

Oudercontact

Oudercomité